Out of stock

MÓN LẺ

CÁ KHO GỪNG

69,000

MÓN LẺ

CÁ KHO TIÊU

69,000

MÓN LẺ

CƠM THÊM

29,000
Out of stock
44,000
Out of stock
44,000
Out of stock
69,000

MÓN LẺ

GÀ XÀO SATE

69,000
Out of stock
69,000

MÓN LẺ

RAU XÀO

29,000
Out of stock
69,000

MÓN LẺ

TRỨNG CHIÊN

29,000