TRỨNG CHIÊN

29,000

TRỨNG CHIÊN
(PHẦN ĂN DÀNH CHO 3 NGƯỜI)