GÀ XÀO SATE

69,000

GÀ XÀO SATE
(PHẦN ĂN DÀNH CHO 3 NGƯỜI)