RAU XÀO

29,000

RAU XÀO (THAY LOẠI RAU THEO NGÀY TÙY THUỘC VÀO MENU BẾP)
(PHẦN ĂN DÀNH CHO 3 NGƯỜI)