COMBO GÀ XÀO SATE

44,000

PHẦN ĂN CHO 1 NGƯỜI BAO GỒM:

  • CƠM TRẮNG
  • GÀ XÀO SA TẾ
  • MỰC XÀO CẦN
  • RAU XÀO/LUỘC (THEO NGÀY)
  • CANH (THEO NGÀY)
  • TRÁNG MIỆNG

Lưu ý: Để đảm bảo an toàn thực phẩm cho quí khách hàng và chung tay bảo vệ môi trường, Bếp sử dụng hộp đựng thức ăn bằng bã mía cho phần ăn được phục vụ mang về.